Vastuvõtt kooli

Täpsemalt sisseastumisest

1. klassi vastuvõtmisel arvestame mitme tingimusega:

  • Eelisjärjekorras on kogukonna lapsed
  • Eelisjärjekorras on lapsed, kellel juba käib koolis õde või vend
  • Vaatame, kas laps jaksab vastu pidada tavakoolist intensiivsemat ja pikemat koolipäeva
  • Ka eelkoolis käimine annab tugeva eelise, kuid ei garanteeri veel sissepääsu kooli. Eelkoolis käivate laste ja vanematega üldjuhul ei tee me perevestlusi.

Jaanuaris avame registreerimise õpilaskandidaatidele. Registreerimine on avatud kuni 2. veebruarini.
(Registreeri siin).

Veebruari lõpus -märtsis  leiavad aset tutvumisringid uutele õpilaskandidaatidele.
Tutvumisringide põhjal tehakse esimene valik selle kohta, kes pääsevad edasi perevestlusele. Perevestluse järel tehakse lõplik valik.

Peedu kooli eelkooli lapsed tutvumisringides ei osale.

NB! 2019/20. õppeaastal alustav 1. klass on komplekteeritud.

Õppetasu

Õppetasu määr 2018/19. õppeaastal on Peedu koolis 55€  kuus (12 kuud). Kui koolis õpib õdesid-vendi, on võimalik taotleda maksusoodustust:
II laps – 40 € kuu
III laps – 10 € kuu

Igakuisele õppetasule lisandub tasu individuaalsete õppetööväliste kulude katteks- 40€ kuu.
Avaldus õppemaksu soodustuse kohta.
Vaata rohkem infot õppetasu kohta siit.

Vabad õppekohad 2018 / 2019

Peedu kooli 4., 5. ja 6. klassis on veel üksikuid vabu kohti.  Vaata rohkem infot kooli astumise kohta TERA veebilehelt. Elektroonilise ankeedi saab täita siin.