Pikapäevarühm

Igal koolipäeval saavad soovijad jääda peale tundide lõppu kella 16.45-ni koolimajja pikapäevarühma. Pikapäevarühmas on õpilastel võimalus lõpetada oma pooleliolevad tööd ning vajadusel küsida õpetajalt abi. Samuti on koolis olemas valik mänge, raamatuid ning võimlemisvahendeid, millega aega sisustada.

Pikapäevarühmas osalevad lapsed kogunevad peale koolipäeva lõppu 0-korrusele ja täidavad rühmas kehtivaid kokkuleppeid.

Pikapäevarühma juhendaja on Amanda Väiko.

Pikapäevarühmas osalevad lapsed, kes ootavad peale tunde oma vanemaid, vanemat õde/venda või huviringi. NB! Kui laps jääb peale koolitundide lõppu ilma vanema järelvalveta kooli territooriumile, siis suunatakse ta automaatselt pikapäevarühma.