Koolist

Peedu kool on kogukonnakool, mis alustas tööd 2013. aasta sügisel, eestvedajateks Peedu Kooli Selts ja Tartu Erakool. Esialgu alustas koolis õppetööd kümme 1. klassi last. Alates 2015. aasta kevadest tegutseb kool uues majas, mis töötab ka kogukonnakeskusena. Koolis on 1. – 6. klass, milles kokku õpib 59 last. Lisaks tegutseb oktoobrist aprillini eelkool. Maksimaalne õpilaste arv klassis on 12.