Koolist

Peedu kool on kogukonnakool, mis alustas tööd 2013. aasta sügisel, eestvedajateks Peedu Kooli Selts ja Tartu Erakool. Esialgu alustas koolis õppetööd kümme 1. klassi last. Alates 2015. aasta kevadest tegutseb kool uues majas, mis töötab ka kogukonnakeskusena. Koolis on 1. – 6. klass, milles kokku õpib 60 last. Maksimaalne õpilaste arv klassis on 12.

Kooli aastaraamat 2015 /2016

Kooli aastaraamat 2016 /2017