Õppetöö

Koolipäev algab kell 9.00. Igal esmaspäevahommikul on terve kooli kogunemine saalis, kus räägitakse läbi kõige olulisemad teated, mured ja rõõmud. Reede hommikul kogunevad I ja II kooliastme õpilased koos õpetajatega eraldi hea sõna ringidesse. Eesmärgiks on suunata lapsi oma kaaslasi märkama, tunnustada üksteist kordaminekute eest ning harjutada ka tunnustuse tänuga vastuvõtmist. Ülejäänud päevad algavad klassisiseste hommikuringidega.

Peale kolmandat tundi on söögi- ja õuevahetund. Kokku kestab suur paus 50 minutit. Sellele järgnevad pärastlõunased tunnid.

Õpetamine käib I kooliastmes üldõpetuse metoodika järgi, millest võib täpsemalt lugeda TERA kodulehelt. II kooliastmes minnakse üle aineõpetuslikule lähenemisele. Õpime palju õues ja viibime tihti õppekäikudel. Inglise keele õpetus algab 1. klassist ning toimub esimesed neli aastat keelekümblusmetoodika järgi iga päev. Alates 4. klassist lisandub vene keel 3 tunniga nädalas. Korra nädalas toimub kõigile ka huvitund.

Igas kuus toimub koostöös lapsevanemate ja kogukonnaliikmetega teemapäev või -nädal, mille raames käsitletakse teatud kindlat teemat süvendatult. Teemapäevadel õpivad lapsed mitte klassipõhiselt vaid segarühmades.

Peale koolitundide lõppu saavad õpilased  veeta aega päevalõpulas.

 

Iga klass eristub teistest läbiva teema poolest ja kannab ainult talle omast nime.

1. klass ehk Sipsiku katusekamber. Tahan teada, mis tarkused on raamatutes peidus! Lugemisoskuse omandamine. Klassi juhtmõte: Raamatutes peitub võluvägi!

2. klass ehk Väikese Printsi planeet. Tahan saada kokku iseendaga! Iseenda tunnete ja meelte tundmaõppimine. Klassi juhtmõte: Ainult südamega näed hästi…

3. klass ehk Newtoni õunapuu. Vaatlen, uurin ja katsetan! Teadusliku mõtteviisiga tutvumine. Klassi juhtmõte: Tule katsetama!

4. klass ehk Hubble’i teleskoop. Kuidas elatakse minu kodust kaugemal? Teiste riikidega tutvumine. Klassi juhtmõte: Vaata oma õuest kaugemale!

5. klass ehk Wells’i ajamasin. Kus on meie juured? Minu pere ja kodumaa ajaloo uurimine. Klassi juhtmõte: Vaatame minevikku, et mõista olevikku…

6. klass ehk Arabella julla. Kuhu ma teel olen? Minu suhestumine ümbritseva maailmaga. Klassi juhtmõte: Muuda ennast, muutub ka maailm.