Kooli Tegusad

Kooli Tegusad

Kooli Tegusatesse valitakse iga klassi poolt üks esindaja, kelle peamiseks ülesandeks on olla informatsiooni ja mõtete vahendaja õpilaste ja kooli juhtkonna vahel.

Kooli Tegusate valimine

  • Iga klass saab valib oma esindaja
  • Klassil on õigus valida uus esindaja, kui nad tunnevad, et senine esindaja ei saa oma ülesannetega hakkama
  • Esindaja valitakse aastaks või senikauaks kuni toimuvad uue esindaja valimised

 

Esindaja ülesanded

  • Näitab käitumisega ja suhtlemisega tugevat eeskuju kõikide ees
  • Määrab endale abilise, kes vajadusel asendaks teda
  • On valmis avatud suhtlemiseks kooli külalistega
  • Käib koos teiste esindajatega kooli juhtkonnale õpilaste mõtteid edastamas
  • Seisab selle eest, et juhtkonna mõtted jõuaksid kaasõpilasteni
  • Vajadusel annab ülesandeid klassikaaslastele kooli heakorra saavutamise eesmärgil