Huvitunnid

Korra nädalas toimub kõigile lastele huvitund, mille eesmärgiks on aidata jõuda lapsel äratundmisele, mis teda päriselt huvitab. Huvitundide valik õppeaastal sõltub nii õpilaste endi kui ka õpetajate huvidest. Huvitunni juhendajaks võivad olla ka õpilased. Püüdleme ideaalis selle poole, et silmad säraksid nii lastel kui õpetajatel. Alates 2. perioodist toimetavad järgmised huvitunnid:

Õpetaja Heleni ROBOOTIKA HUVITUNNIS toimetavad lapsed Lego robotitega ja valmistuvad kevadisteks võistlusteks.

Õpetaja Auli KOKANDUSKLUBIS valmistatakse lihtsamaid toite ja õpitakse seejuures kasulikke nippe.

Õpetaja Anneli JAAPANI KEELES tutvutakse jaapani keele ja kultuuriga.

Õpetaja Helju NUPUTAMISE HUVITUNNIS pannakse kõigi “nupud nokkima”.

Õpetaja Lea JOOGATUNNIS õpitakse paremini tundma oma keha ja vaimu.

Õpetaja Helli-Tiiu MUUSIKATOAS luuakse rütme ja helisid.

Õpetaja Joosepi MIKS JA KUIDAS HUVITUNNIS pannakse pead kokku ja arutatakse miks ja kuidas siin maailmas asjad toimivad.

Õpetajate Ave ja Mari-Liisi KAUNITE KUNSTIDE KLUBIS õpitakse ilu märkama ja ise seda looma.

Laine-Liise VÕIMLEMISTUNNIS õpitakse tunnetama oma keha väge läbi võimlemise.