Huvitunnid

Korra nädalas toimub kõigile lastele huvitund, mille eesmärgiks on aidata jõuda lapsel äratundmisele, mis teda päriselt huvitab. Selle tunni ajal võib laps valida omale ise meelepärase tegevuse, toimetada omaette või koos kaaslastega. Huvitunni ajal on kõik õpetajad kättesaadavad ning laps võib liituda ka mõne õpetaja poolt väljapakutud tegevusega.