Eelkool

Eelkooli eesmärk on anda lastele ja vanematele võimalus tutvuda kooli ja õpetajatega, harjuda koolikorraldusega ning valmistada lapsi ette sujuvaks kohanemiseks 1. klassis.

Eelkoolipäev kestab 1 tund ja 40 minutit, mis on jagatud kolmeks 30-minutiliseks osaks. Toimuvad erinevad toredad üldõpetuslikud tegevused tulevaste õpetajatega, lisaks inglise keele õpe läbi luuletuste ja laulude.

Eelkoolis on 24 õppepäeva.

Info õppetasu ja toimumise aegade kohta tuleb augustis 2020.