Õppetöö

Koolipäev algab kell 9.00. Igal esmaspäevahommikul on terve kooli kogunemine saalis, kus räägitakse läbi kõige olulisemad teated, mured ja rõõmud. Ülejäänud päevad algavad 1. kooliastmele ühiste tantsuminutitega, millele järgnevad hommikuringid klassides. 2. kooliastme õpilased kogunevad samal ajal ühisesse vestlusringi, et arutleda päevakajalistel teemadel.

Peale kolmandat tundi on söögivahetund, mis läheb sujuvalt üle õuevahetunniks. Kokku kestab suur paus 45 minutit. Sellele järgnevad pärastlõunased tunnid.

Õpetamine käib üldõpetuse metoodika järgi, millest võib täpsemalt lugeda TERA kodulehelt. Õpime palju õues ja viibime tihti õppekäikudel. Inglise keele õpetus algab 1. klassist ning toimub keelekümblusmetoodika järgi iga päev. Alates 4. klassist lisandub vene keel 3 tunniga nädalas. Korra nädalas toimub kõigile ka huvitund.

Kord kuus toimub koostöös lapsevanemate ja kogukonnaliikmetega teemapäev, mille raames käsitletakse terve päev teatud kindlat teemat nii, et klasside õpilased on segarühmades.

Iga klass eristub teistest läbiva teema poolest, mis koondab tegevused ühe peamise juhtmõtte alla:

  1. klass – Tahan teada, mis tarkused on raamatutes peidus! Lugemisoskuse omandamine
  2. klass – Tahan saada kokku iseendaga! Iseenda tunnete ja meelte tundmaõppimine
  3. klass – Vaatlen, uurin ja katsetan! Teadusliku mõtteviisiga tutvumine
  4. klass – Kuidas elatakse minu kodust kaugemal? Teiste riikidega tutvumine
  5. klass – Kus on meie juured? Minu pere ja kodumaa ajaloo uurimine

Peale koolitundide lõppu saavad õpilased osaleda huviringides või veeta aega pikapäevarühmas.